martinnej.com / Martin Nejezchleb   
 
 
aktuality  |  duchovní praxe  |  sebepoznání  |  seminář  |  o autorovi
 
  Duchovní praxe - Meditační praxe, Co je Meditační praxe, Átmavičára, Já Jsem, Ego, Přínos praxe a konkrétní techniky

   Co je Meditační praxe?
    Meditační praxi vnímám ze svého pohledu jako celoživotní proces sebepoznávání v introspektivních, koncentračních a meditačních cvičeních. Jde o aktvní práci a nácvik technik, které by se pro nás měli stát samozřejmým prožitkem a zkušeností s možností je opakovat s vysokou úspěšností a to kdykoliv. Osvojení každé dovednosti potřebuje svůj čas, je třeba vynaložit dostatek úsilí, správně zvládnout techniky bezpečně a naučit se jejich správné provádění. K tomu také potřebujeme návod, jak na to a teoretické pozadí, které nám dá pochopit smysl těchto dovedností. Praxe je tedy aktivní činnost soustřeďovací, meditační, rozlišovací, práce s vědomím, etika, učení se pojmům, aktivita která vyžaduje naši pozornost a dostatek energie. Výsledky se dostavují po dosažení správného stavu a osvojení schopností, které nám umožní dosažení stavů rozšířeného vědomí

  Co je Átmavičára?
   Átmaviřára je v překladu - zkoumání sebe sama či dotazování, zkoumání Já. Je to technika, kterou proslavil indický Mistr Ramana Maháriši.

    Zdroj
https://www.sriramanamaharshi.org/

  Co je Já Jsem?
    Jde o pojem, který je rozdílný od ega. Jde o vědomí Já, které nastupuje když ego zmizí, je zde buď jedno nebo druhé v "ideální formě", v realitě ale jde o proměnlivý proces, například. Při začátku meditace já nevnímáme, pouze své ego snažící se o uvědomění si rozšířeného vědomí já, na chvíli třeba cítíme rozšířené vědomí v těle a chvilku se rozšíří mimo tělo, ale rychle odezní a naše ego se vrací v plné síle.
    Já Jsem je tedy vědomí, kdy si uvědomuji, že nejsem jen tělem a myslí, ale něčím co je přesahuje, jsem vědomím Já.

  Co je Ego?
    Je opak rozšířeného vědomí, ego je ztotožnění s tělem a s myslí, toto tělo a mysl jsem = člověk = ego, neuvědomuji se jako vědomí Já.

  Přínos praxe
    Teoretická rovina
Proč bychom měli dělat duchovní praxi a co z toho budeme mít?
Tak se ptá ego. Každé ego má svou originální odpověď, já se totiž neptá to se uvědomuje. Z mých zkušeností lidé hledají nové zážitky, rozšířené vědomí, potvrzení vlastní úžasnosti, útěk od bolesti, božskou lásku, moudrost, odstup od tohoto světa, touhu být v nějaké společnosti - patřit do nějaké skupiny, najít něco co je pevné a trvalé.
Našli jste se? Nebo máte něco jiného jako cíl? Duchovní praxe nás rozvíjí v mnoha ohledech. Ukazuje nám naše vnitřní pochody, objevujeme naše nitro, učíme se chápat naše emoce, myšlení, prožívání, jakékoliv vjemy které v nás probíhají. Vše co přichází z venku je filtrováno naším vnitřním prostředím, máme tak možnost regulovat naše pocity, myšlenky. Učíme se koncentrovat na vjemy, které chceme a vylučovat to co pro nás není žádoucí, například tím že tomu odebíráme pozornost. Dovoluji si tvrdit, že tréninkem jsme schopni získat úplně novou úrovneň našich životů i kdyby se nám techniky rozšířeného vědomí nedařily. Takto získaná kontrola mysli či lepší porozumění našich životů je vždy velkým ziskem.
Cílem je tedy dosáhnout rozšířeného vědomí, uvědomit si ducha - vědomí, duchovní svět, svět jenž nás přerůstá, je neomezený, nekonečný, přesahující a ego je jeho podmnožinou. Dává nám tedy možnost zažít neomezené vědomí a uvědomujeme se poté v jiném stavu existence.

   Praktická rovina
A jak se tedy ta duchovní praxe dělá? Jak dosáhnu toho rozšířeného vědomí hravě za co nejméně úsilí?
V historii lidstva myslím je technik a způsobů nekonečně. Každému sedí něco jiného a jak se říká, když dva dělají to samé tak to nikdy není identické. V literatuře či na internetu lze najít vše co potřebujete. Touha, Praxe, Duchovní Přátele a Milost Mistra je z mých zkušeností zásadní.
Cílem je dosažení stavu, kdy budete schopni provádět praxi a posouvat se dále sami. Každému bude asi vyhovovat něco jiného, já mohu mluvit o tom co se mi osvědčilo, šlo o dlouhou řadu technik, soustřeďování, meditací které se neustále vyvíjely až do současné podoby. Pokusím se vybrat několik jednoduchých cvičení, která si můžete vyzkoušet.

  Konkrétní techniky

   Cvičení na pozorovatele
    Tato cvičení najdete v kníhách Jiřího Vacka a považuji jej za vynikající pro začátečníky, ale i po mnoha letech praxe se jeho části stále používají.

    Zaměření na zevní svět
    Soustřeďte se na bod před sebou, vyberte si nějaký zvyrazněný bod a maximálně se na něj soustřeďte, může pomoci když si představíte, že jste v něm. Po chvíli by měl vystoupit - zvýraznit se jak pohlcuje naši plnou pozornost, ostatní vjemy upadnou do pozadí. Chvíli tento bod držte v pozornosti. Nyní si zkuste uvědomit to co si ve Vás tento bod uvědomuje, je to težké, protože je to činnost kterou neprovádíme běžně, něco ve Vás bude postupně vystupovat do popředí - je to vědomí v nás, zkuste na něm udržet pozornost. Pokud se Vám to daří pokračujte dále. Nyní přecházejte od pozornosti bodu k tomu co se ve Vás uvědomuje a zpět, zkuste jezdit s pozorností jako po nataženém provázku dopředu k bodu a zpět k tomu co ve Vás pozoruje.

   Výsledek - co z toho plyne?
    Hlavní je Váš prožitek, jak jste se cítili? Co Vám to přineslo za zkušenost? Cílem by mělo býti zažít přenos vědomí, nejdříve jej cítíte vpředu v bodě a poté vzadu někde ve Vás a zvýrazní se i spojovací linie. Co je toto vědomí? Toto vědomí je naším cílem, vidíme že vědomí je vše, kam směřuje tam jde naše pozornost i síla. Vědomí doslova oživuje, vše co vnímáme si musíme uvědomovat.
Jak Vám šel první prožitek práce s vědomím a že je to náročná práce? Nebo to pro Vás bylo jednoduché?

   Tělo
Nyní zkuste to samé cvičení, ale místo bodu vnímejte část svého těla, zkuste třeba palec na noze, nebo prst na ruce, či jakoukolik část. A opět veďte pozornost dovnitř na to co si tělo uvědomuje a zpět a dokola. Proveďte pár koncentrací dopředu, dozadu a proces tohoto přechodu. Pokud Vám cvičení půjde zkuste pozorovat celé tělo.

   Výsledek - co z toho plyne?
Udržet celé tělo je težší nežli menší část. Opět by mělo dojít k prožitku práce s vědomím a jeho vystoupením do popředí, kam jde vědomí to si uvědomujeme.

   Mysl
Vnitřní svět mysli - ten nyní zkusíme pozorovat, někdo jej vnímá jako myšlenky které se objevují jako obrazy, nebo slyší slova, někdo je vidí z písmen složená, či emoce které plují. V každém případě budeme cvičení opakovat stejným způsobem, ale cílem bude tato naše mysl či emoce či její část. Opět dopředu cíl, dozadu vědomí, spojnice - zkuste se dobře soustředit a vnímat proces vědomí.

   Zdroje

    Knihy od
     ing. Jiřího Vacka
     Ramana Mahárišiho
     advaitě, védantě

zpět na začátek strany


 
Copyright Martin Nejezchleb © 2023 | poslední aktualizace 14.04.2023