martinnej.com / Martin Nejezchleb   
 
 
aktuality  |  duchovní praxe  |  sebepoznání  |  seminář  |  o autorovi
 
  Sebepoznání

   Jde o velmi široký pojem a zahrnuje celou škálu nauk, které můžete studovat sami doma, nebo na vysoké škole. Některé získáte prožitím velmi negativních zkušeností nebo těch pozitivních. Jiné zase získáte pouze díky zkušenosti jiné osoby a jejím osobním předáním. Dnes jak pokročila věda, dochází k velmi velkému rozmachu moderních metod měření a škálování, což si myslím, že je dobře protože se o ně můžeme opřít. Přesto existuje více tajemství před námi na objevení. Staré zkušenosti mají jistě co říci i v dnešní době, jsme lidé celou dobu vývoje lidstva a můžeme se z těchto zkušeností poučit pozorným nasloucháním i "čtením mezi řádky". Pokud se chcete na tuto cestu vydat možná zde najdete zajímavé informace, které Vám mohou pomoci. Za svůj život jsem vyzkoušel a četl mnoho různých nauk a mnohému mě naučily. Rád bych Vám něco z této zkušenosti předal, pokud budete mít zájem.

   Na prahu dospělosti jsem prožil velkou životní krizi, která mě změnila a posunula mé vnímání jiným směřem než je obvyklé. Zažil jsem rozklad své osobnosti a ztrátu smyslu života s velmi silným dopadem na můj život. Musel jsem hledat odpovědi na tyto otázky a dostal jsem se k indické józe. Staří jogoví Mistři mě oslovili svým jazykem a primární osobní zkušeností a popis jejich zkušeností mě přesvědčil, že by mi mohli pomoci. Myslím, že Tito jogínští Mistři či Mistři jiných duchovních nauk nám mají stále co řici i v dnešní době. Přesto uznávám, že jejich jazyk je někdy těžko srozumitelný, zdlouhavě osvojitelný, těžce dokazatelný a současné generaci většinou asi nic neříká. Sebepoznání je náročná práce, která často "bolí" a tak se mu věnujeme většinou když musíme, to je ale normální. Proto je tento text napsán pro "hledače pravdy".

   Na začátku své cesty jsem se věnoval duchovní praxi klasických jogínů, jako jsou ásany a dechová cvičení, práce se energií, kontemplace, meditace, soustředění. Po revoluci se objevilo nevídané množství nových knih a "esoterní literatury". Bylo toho mnoho a mnohé jsem četl a mnohému uvěřil. Časem jsem své poznatky a důvěru korigoval, jak se můj obzor rozšiřoval. Od začátku jsem také studoval astrologii a stále ji mám rád a vracím se k ní pravidelně, myslím že má co říci i kdyby "nefungovala". Postupem času jsem se začal věnovat "diagnostice osobnosti" z různách zdrojů, kultur a náboženství. Toto mě vždy velmi bavilo, pokusit se nahlédnout za oponu lidské osobnosti a pomoci. Nakonec jsem studoval grafologii, která mi pomohla mnohé pochopit a posunout se do exatnějších vod moderní vědy a to zejména samostudiem psychologie, která je mou velkou láskou. Vyzkoušel jsem toho opravdu mnoho například i regresní terapii, ale mou hlavní duchovní praxí je Átmavičára mistra Ramana Mahárišiho, ke kterém jsme se dostal přes velké české mistry, zejména ing. Jiřího Vacka.
   Zde bych chtěl postupně uveřejňovat mé zkušenosti z oblasti sebepoznání.

zpět na začátek strany


 
Copyright Martin Nejezchleb © 2023 | poslední aktualizace 14.04.2023